Páni, nezabudnite – 8. marec – MDŽ

Medzinárodný deň žien je pre mnohých sviatkom minulého režimu. Avšak jeho korene siahajú do Ameriky a vznik tohto sviatku s bývalým režimom nemá nič spoločné.

MDZ

Všetko sa to začalo v Amerike v roku 1908. Do ulíc New Yorku vyšlo štrajkovať 40 tisíc krajčírok, nakoľko ženy boli nespokojné so svojím nevýhodným postavením v spoločnosti, nemali dokonca ani hlasovacie právo. Tieto protesty boli úspešné a posledná februárová nedeľa roku 1908 sa stala Národným dňom žien v Amerike.

Dátum 8.marec sa uzákonil až po 1. svetovej vojne. Sviatok sa rýchlo rozšíril aj do ostatných krajín.

Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a po roku už nadobudol masový charakter veľkých osláv. Počas 2. svetovej vojny bol tento sviatok zrušený a po roku 1945 obnovený. Žiaľ, často využívaný na komunistickú propagáciu.

 

Po roku 1989 sa začal tento sviatok znevažovať, popri sviatku Dňa matiek zostal pre mladú generáciu nepotrebným a zabudnutým.

Aj keď na tento sviatok môžeme mať rôzne názory, nemali by sme zabudnúť na naše mamy a babky, ktoré ho vnímajú inak a poďakovať sa im za to, že sú tu pre nás a my sme radi, že ich máme.

Drobný kvietok za ich lásku a starostlivosť je to najmenej čo im môžeme dať.